Түрүү булчирхай өвдсөн байх магадлалтай шинжүүд

 • Түрүү булчирхай өвдсөн байх магадлалтай гэж үзвэл нэн түрүүн мэргэжлийн эмчид хандах хэрэгтэй.
 • Ердийн шээдгээсээ илүү олон удаа (шөнө) бие засдаг болох
 • Шээж эхлэх үед төвөгтэй болох
 • Шээсний гарц багасах
 • Шээж дууссаны дараа ч дахин бие засмаар болох
 • Шээсээ барихад төвөгтэй болж хааяа тэвчихгүй алдах
 • Бие засахад хорсох
 • Дур тавих үед өвдөлт мэдрэгдэх
 • Үрийн шингэн, шээс цустай гарах
 • Нуруу, бүсэлхийний доод хэсгээр өвдөх
 • Төмсөг хүйт оргих зэрэг шинж тэмдэг илэрвэл эмчид хандах шаардлагатай.