Лаборантын шинжилгээ

Биохимийн шинжилгээ 
Элэг цөсний үйл ажиллагаа
Алат /ALT/
Асат /AST/
Билирубин /T.BIL/
Альбумин /ALB/
Нийт уураг /TP/
ШФ /ALP/
ГГТ /GGT/
ЛДГ /LDH/
Бөөрний үйл ажиллагаа
Креатинин /Crea/
Мочевин /Urea/
Шээсний хүчил /UA/
Зүрх судасны үйл ажиллагаа
Холестрин /TC/
Триглицерид /TG/
ИНЛП / HDL-C /
БНЛП /LDL-C/
Цусан дахь сахар үзэх
Глюкоз /Glu/
Нойр булчирхайн үйл ажиллагаа
α - Амилаза/цусанд/
α - Амилаза/шээсэнд/
Эрдэсийн солилцоо
Кальци
Төмөр
Магни
Үе мөчний шинжилгээ /ASLO, CRP, RPF/
Гематологийн шинжилгээ
Цусны ерөнхий шинжилгээ /20 үзүүлэлтээр/
Улаан эсийн тунах хурд
Цусны бүлэг ABO, Резус фактор
 
Иммунологийн шинжилгээ
Anti-HCV
HBsAg
D витамин тодорхойлох
FPSA-Түрүү булчирхайн хавдар
Тестостерон даавар
ДОХ-ын шинжилгээ
 
Серологийн шинжилгээ
Тэмбүү илрүүлэх / TPHA, RPR /
Хеликобактерийн шинжилгээ
 
Молекул биологийн шинжилгээ
БЗДХ-ын молекул биологийн шинжилгээ /хламид, заг хүйтэн, трихомониаз, микоплазм, уреаплазм,херпес вирус, папиллома вирус
 
Клиник химийн шинжилгээ
Шээсний ерөнхий шинжилгээ /14 үзүүлэлтээр/
 
Микроскоп шинжилгээ
Наалдацын шинжилгээ /мазок/
Спермограмм
Түрүү булчирхайн шүүрэл
Цагаан хорхой